Algemene Voorwaarden

1. Acceptatie van de Voorwaarden

Door gebruik te maken van de website mariohuysse.be (hierna "Website"), gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken.

2. Gebruik van de Website

U mag de Website alleen gebruiken voor legitieme doeleinden en in overeenstemming met deze voorwaarden. U stemt ermee in om de Website niet te gebruiken voor onwettige activiteiten of om anderen te schaden.

3. Intellectuele Eigendom

De inhoud van de Website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo's en andere materialen, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud van de Website niet kopiëren, verspreiden, wijzigen of gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mario Huysse bvba.

4. Privacy

Ons privacybeleid beschrijft hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen. Door de Website te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid.

5. Aansprakelijkheid

Mario Huysse bvba streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie op de Website te verstrekken. We zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten, weglatingen of vertragingen in de verstrekte informatie. Het gebruik van de Website is op eigen risico. We zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website.

6. Links naar Derden

De Website kan links naar websites van derden bevatten. Deze links zijn uitsluitend voor uw gemak. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van de informatie op deze websites van derden.

7. Wijzigingen in de Voorwaarden

Mario Huysse bvba behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op de Website geplaatst en worden onmiddellijk van kracht.

8. Toepasselijk Recht en Jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst onder Belgisch recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Kortrijk.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen op:

info@mariohuysse.be of via ons contactformulier.

Laatste herziening: 18 september 2023