Privacy beleid


Laatste Update Op 18-Sep-2023
Feitelijke Datum 18-Sep-2023

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Mario Huysse bvba, Grote Steenweg 38 bus 8, Olsene (Zulte), Oost-Vlaanderen 9870, België, email: info@mariohuysse.be, tel: 003292340146 over het verzamelen, gebruik en openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website ( https://mariohuysse.be ) gebruikt. (de "Service"). Door toegang te zoeken tot of gebruik te maken van de dienst stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens in overeenstemming met deze voorwaarden. en openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.

We kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene beleid zal 180 dagen vanaf de datum waarop het herziene Privacybeleid op de Dienst is geplaatst en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd betekent dat u het herziene Privacybeleid aanvaardt. beleid. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig deze pagina te bekijken.

 1. Informatie die we verzamelen:

  We verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke informatie over jou:

  1. Naam
  2. E-mail
 2. Hoe wij uw gegevens gebruiken:

  We gebruiken de informatie die we over u verzamelen over u voor de volgende doeleinden:

  1. Marketing/ Promotional
  2. Support
  3. Administration info
  4. Targeted advertising
  5. Site protection

  Als we uw informatie voor andere doeleinden willen gebruiken, vragen we u om toestemming. doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor waarvoor u toestemming geeft, tenzij we anders moeten doen door de wet.

 3. Bewaren van uw informatie:

  We bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons voor 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruiker account heeft beëindigd of zolang zolang we het nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor waarvoor ze zijn verzameld, zoals beschreven in dit Privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie langer bewaren, zoals archivering / rapportage in overeenstemming met toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen zoals handhaving van wettelijke rechten, fraude preventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die geen van beide u (direct of indirect) identificeert, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

 4. Uw rechten:

  Afhankelijk van de wet die van toepassing is, hebt u mogelijk recht op toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonlijke gegevens of een kopie van uw persoonlijke gegevens, de actieve verwerking van uw gegevens verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen om uw uw persoonlijke gegevens aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@mariohuysse.be. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  U kunt zich afmelden voor direct marketing communicatie of de profilering die we uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op info@mariohuysse.be.

  Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om of verwerken van de vereiste persoonlijke informatie of toestemming intrekt om deze te verwerken voor de vereiste doeleinden, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

 5. Cookies Etc.

  Om meer te weten te komen over hoe we deze en uw keuzes met betrekking tot deze tracking technologieën, verwijzen wij u naar onze Cookiebeleid.

 6. Beveiliging:

  De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons controle. Gezien de inherente risico's kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt en doet u dit op eigen risico.

 7. Grievance / Data Protection Officer:

  Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw informatie die beschikbaar is bij ons, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris op Mario Huysse bvba, Grote Steenweg 38 bus 8, Olsene (Zulte), email: info@mariohuysse.be. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Privacy Policy generated with CookieYes.